Soból zwierzę futerkowe mięsożerne

Soból jest to zwierzę futerkowe mięsożerne. Soból syberyjski należy - podobnie jak norka - należy do rodziny łasicowatych rodzaju kuna. Soból jest to zwierzę niewielkie, o długości tułowia wahającej się w granicach 35 - 53 cm, stosunkowo krótkim puszystym ogonie (10 - 12 cm) i ciężarze ciała nie przekraczającym 2 kg, a u sztuk drobniejszych - 1kg. Waga żywa soboli ulega w ciągu roku ciągłym zmianom. Najniższa jest ona w okresie od listopada do stycznia, najwyższa w sierpniu. Samce tego gatunku są na ogół o ok. 10 - 15% cięższe od samic. Dużą trudność w rozwoje hodowli soboli sprawia późne dojrzewanie tych zwierząt. Nie dają one pierwszego miotu przed ukończeniem 2 lat. W miocie tylko wyjątkowo bywa więcej niż troje szczeniąt. Sobole są długowieczne w porównaniu z innymi zwierzętami futerkowymi chowanymi w fermach. Sztuki rozpłodowe dożywają w klatkach 12 - 15 lat, dając w tym czasie po 8 - 11 miotów. Pierwsze próby klatkowego chowu soboli i kun podejmowano już w ubiegłym stuleciu w Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Kanadzie. Nie udało się jednak ani razu osiągnąć pomyślnych wyników. Ze względu na wysoką wartość futerek łowy na sobole przybrały w wielu krajach charakter eksterminacyjny.

Internet

Korzystaj z Internetu i zdobywaj ciekawą wiedzę!